Nettbaserte studier med samlinger ved Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr en rekke nettbaserte studier med samlinger.
Bilde
Fagskolen Innlandet tilbyr mange ulike nettbaserte studier med samlinger.

Fagskolen Innlandet tilbyr nettbaserte utdanninger med samlinger innen disse tekniske studieretningene:                                  

Disse fleste utdanningene (120 studiepoeng) gjennomføres over fire år som nettbaserte studier med samlinger.

Unntakene er:
BIM-tekniker konstruksjon (60 studiepoeng) gjennomføres nettbasert over to skoleår.
Bygningsvern (30 studiepoeng) gjennomføres nettbasert over ett skoleår.
Bygningsvern 2 (30 studiepoeng) gjennomføres nettbasert over ett skoleår.
Økonomi og ledelse (60 studiepoeng) gjennomføres nettbasert over to skoleår.

Samlingene

Det legges opp til seks samlinger per skoleår. Hver samling går over tre dager, fra mandag til onsdag eller onsdag til fredag, med unntak av første samling som går over fire dager med start tirsdag. Første samlingsdag starter normalt kl. 10.30 og varer til kl. 18. Andre samlingsdag starter kl. 08.30 og varer til kl.18.00. Siste dagen starter 08.30 og slutter kl.15.00. I tillegg kommer eksamensdagene. På samlingene vil det foregå ordinær undervisning, individuelt- og gruppearbeid og ekskursjoner. Det serveres lunsj på skolen alle samlingsdagene. Samlingene, med unntak av studiet bygningsvern, foregår i Fagskolen Innlandets lokaler i Teknologiveien 12, 2815 Gjøvik.
Unntaket er: Bygningsvern og Bygningsvern 2 som har ni helgesamlinger og 16/17 undervisningsøkter via nett i løpet av studieåret. 

Studenter ved Fagskolen Innlandet får rabatt på overnatting ved Quality Hotel Strand på Gjøvik.

Mellom samlingene

Skolen benytter læringsplattformen Canvas og kommunikasjonene mellom lærere og studenter foregår via internettbaserte løsninger. En kveld per uke legges det opp til undervisning eller veiledning via internett der du som student kan få hjelp til skolearbeidet. Innleveringer av øvingsoppgaver med tilbakemeldinger er en viktig del av læringsprosessen. Tverrfaglige prosjektoppgaver løst i grupper, vil også være en sentral arbeidsformen i studiet.

Studieavgift

Studieavgiften for skoleåret 2022/2023 er kr 15.000,-. 

Dette dekker foruten lunsj på samlingene, semesteravgift, diverse programvare, som Office365ProPlus på inntil fem enheter og diverse spesialprogrammer.