Modulbasert utdanning: Manufacturing 4.0 og Industrifagskolen

Et modulbasert utdanningssystem skaper nye muligheter for arbeidslivet. Vi utvikler nå moduler (hovedsakelig med 10 studiepoeng) innen industriell teknologi og logistikk for å ­imøtekomme arbeidslivets behov for fleksibilitet hos folk som ønsker kompetanse­heving.
Bilde
Foto: Tom Kolstad
På Fagskolen Innlandet følger vi den teknologiske utviklingen tett, og vi bygger nå opp en full fagskoleutdanning kalt «Manufacturing 4.0». Foto: Tom Kolstad

I det framtidige utdanningsløpet kan studenten selv bestemme omfang og innhold i sin utdanning.

Manufacturing 4.0 er en ny utdanning som skal kunne gjennomføres modul for modul fram til en hel fagskoleutdanning på 120 studiepoeng. En student som tar alle moduler innen Manufacturing 4.0, vil oppnå høyere fagskolegrad og bli fagskoleingeniør. Samtidig skal det være mulig å «shoppe» enkeltmoduler som er spisset direkte inn mot det mest akutte behovet hos studenter og/eller bedrifter.

Utviklingen av Manufacturing 4.0 bygger på de erfaringer vi har tilegnet oss gjennom studiet Industriell Digitalisert Automasjon (Industrifagskolen med modulene Industriell intelligens, Fleksibel digitalisert produksjon og Tingenes internett og stordata). Modulene skal kunne gjennomføres nettbasert med samlinger, og prosjektet er særlig innrettet mot å øke kompetansen i små- og mellomstore bedrifter.

Vi har søkt og fått innvilget finansiering til å utvikle og pilotere de fem første modulene i Manufacturing 4.0 gjennom bransjeprogrammet. Programmet har som formål å stimulere til utdanningstilbud som samsvarer med behovene i industri- og byggenæringen. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal være involvert i utviklingsarbeid og utprøving (pilotering).

Prosjektet er et samarbeid mellom Raufoss­industrien (inkl. MTNC/Læringsfabrikken), Kongsvingerindustrien (7sterke og Høgskolestiftelsen), Totalgruppen, Total Innovation, industrimiljøet på Åndalsnes og Fagskolen i Kristiansund. Prosjektet administreres og ledes av Fagskolen Innlandet.

Fagskolen Innlandet har valgt å satse på fem moduler i pilotfasen, der hver modul gir 10 studiepoeng:

Det vil være både en campusbasert og en nettbasert gjennomføringsmodell. Grunnleggende er fleksibiliteten – for både bedriftene og studentene, slik at jobb, familie og utdanning skal kunne kombineres på en god måte.

Etter pilotfasen, som gjennomføres 2021/2022, er følgende seks moduler på «tegnebrettet»:

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM), Prosjekt- og kvalitetsledelse, Industriell intelligens, Fleksibel digitalisert produksjon, Tingenes internett og stordata, Industriell innovasjon og design, Hovedprosjekt (et avsluttende større arbeid, som i eksisterende fagskoleutdanninger).

Industrifagskolen/Industriell Digitalisert Automasjon

Industrifagskolen som er spesielt utviklet for fagarbeidere i jobb, har startet opp i regi av Fagskolen Innlandet på Gjøvik/Raufoss. Det er nå andre gang vi gjennomfører utdanningen som består av tre moduler bestående av 10 studiepoeng. Med 30 studiepoeng får man et vitnemål. Studentene kan også velge å gjennomføre en eller to av modulene og motta et kompetansebevis for dette.

I tillegg har vi satt i gang det samme studiet i Kongsvinger (uke 46), og Åndalsnes følger i uke 49.  Korona-restriksjonene medfører at alle kursene gjennomføres digitalt, men etter hvert er vårt mål at studiene skal gjennomføres samlingsbasert med Læringsfabrikken som en viktig arena.