LO og NHO er positive til fagskolemeldingen

<p>Stortingsmeldingen om fagskolene&nbsp;ble presentert 2. desember. LO og NHO legger vekt på studentenes kompetanse og utvikling av fagskoletilbudet.</p>
Fagskolen Innlandet Fagfolk for fremtiden NHO LO
Fagskolen Innlandet går en spennende tid i møte. Mange av forslagene i stortingsmeldingen kan bidra til utvikling av skolens tilbud til studenter.

Åge Skinstad er regiondirektør for NHO Innlandet. Han er glad for den økte satsingen på fagskole.

— Det er viktig for våre medlemsbedrifter at fagskolene får flere studenter, sier han. 

— På den måten kan bedriftene lettere sikre seg den kompetansen de trenger og også satse på nye markeder. Det er også viktig for NHO at skoleslaget ikke akademiseres, men beholder den praktiske tilnærmingen til de forskjellige fagområdene. Denne stortingsmeldingen er omfattende, men vi henger oss ikke opp i detaljene. Det viktigste er at vi får studenter som er godt kvalifisert for de jobbene de får i våre bedrifter. Det legger den nye meldingen et godt grunnlag for.

Opptrapping

Også LO sentralt er godt fornøyd med stortingsmeldingen om fagskolen.

— Vi føler at den imøtekommer de krav og ønsker som LO lenge har etterspurt, sier LO-sekretær Trude Trinnlund. 

— Det gjelder ny og bedre finansieringsmodell, bedre studentrettigheter, studiepoeng og reell anerkjennelse av fagskoleutdanningen som høyere yrkesfaglig utdanning. Vi er også veldig glade for at det åpnes for fremtidig vurdering av en faghøyskole som grunnlag for videreutvikling av utdanningene i fagskolesektoren. Men for at satsingen på yrkesfag skal bli vellykket, er det viktig at det følger med midler til reell utvikling av fagskoletilbudet og at det kommer en opptrappingsplan, avslutter hun.