Landbruk på nye jorder

En ny type bønder melder seg: De vil bruke gården og markedet annerledes. Fagskolen hjelper dem med å få det til. 

– For norske bønder har det vært vanlig å levere gjennom samvirket. Nå ser vi at flere  vil ta tilbake verdikjeden selv. Da trenger de ny kompetanse – og nytt nettverk. Hvis du vil bli god, da må du leke med de gode!

Sissel Nordlund er offensiv og optimistisk. Som teamleder for fagskole-utdanningen «Natur- og kulturbasert entreprenørskap» ser hun en ny type mennesker nærme seg norsk landbruk: Med gården som basis vil de gå nye veier. Gjøre ting annerledes, teste nye produkter, finne nye inntektskilder, prøve andre veier til markedet.

Og da må de jo lære om rammevilkår, næringsutvikling, salg og markedsføring, nettverk og økonomi. Om realisme og fallgruver. Noe de altså gjør i regi av Fagskolen Innlandet, og med Hvam i Akershus som studiested. Entreprenørskap-linjen er fersk, den ble satt i gang høsten 2015, men studentene Gunn Tuxen Wester (37) og Ingunn Hallingstad Medgard (27) plages ikke av mulige startvansker:

– Dette er veldig spennende, både studiet og menneskene vi får møte. Vi får se gründerfellene, det er enklere å lykkes da, sier de to.

En viktig del av den ettårige utdanningen (som på deltid strekker seg over to år med ti samlinger pr. år) er å velge en tverrfaglig fordypningsoppgave, en egen «case». Som skal følges og utvikles fra idé og fram til produkt/salg/markedsføring. Både Gunn og Ingunn har  har valgt å utvikle prosjekter som de selv håper å kunne satse på.

– Jeg har jordbruksutdanning og erfaring fra gård, og dessuten har jeg motedesign-utdanning fra Milano. Jeg satser på å flette dette sammen ved å videreutvikle et designfirma jeg har. Jeg vil finne måter å organisere produksjonen på som bidrar til å bygge et levedyktig og kunnskapsrikt lokalsamfunn der lokale ressurser blir foredlet og omsatt. Sosialt entreprenørskap som ivaretar og inkluderer folk og nyttiggjør seg ressurser på avveie er viktig for meg, sier Gunn Tuxen Wester. Og hun legger til:

- Jeg tenker å gå videre både med firmautvikling og undervisning i landbruk, for som bonde har jeg lært at man alltid bør ha mange bein å stå på,  sier Gunn Tuxen Wester. Hun mener at studiet ikke er kun for bønder, men at det også egner seg glimrende for folk med mye praktisk erfaring. 

Ingunn, som har en bachelorgrad som førskolelærer, skal overta en familiegård. Men det som hun i dag kaller «en liten sauegård», vil hun utvikle til en bedrift som har flere ben å stå på: – Jeg vil gjerne videreforedle kjøtt fra både sau, gris og storfe. Jeg vil utnytte beitearealet, og jeg kan også tenke meg «Inn på tunet», altså å åpne gården for andre, sier Ingunn Hallingstad Medgard.

På fagskolen kan de altså få testet disse prosjektene grundig, som en del av undervisningen.

– Vi bruker student-casene på alle fagfelter. Det er nyttig å bli pushet og å bli tvunget til konklusjoner. Vi skal utfordre og konkretisere. Samtidig er det viktig å kunne trå feil, det kan skape kreativitet, sier teamleder Sissel Nordlund.

– Våre studenter skal være mest mulig i den virkelige verden. De skal forholde seg til kommuner, banker, Innovasjon Norge, ulike typer fagfolk, sier Liv Marit Strupstad, hun er koordinator for både entreprenørskap-linjen og planteproduksjon/driftsledelse på Hvam. Hun mener det foregår «en viktig nyorientering i norsk landbruk»:

– 60 prosent av bøndene har inntekt utover den regulære gårdsdriften. Nå ser vi en interesse for å utvide aktivitetene på egen gård og en ny måte å møte forbrukerne direkte på. Vi ser også en gryende interesse for egen mat i mer urbane miljøer, og her er det behov for coacher og rådgivere. Den første stillingen som «bybonde», altså en rådgiver som skal utvikle økologisk gårdsdrift og parseller etc., er nå utlyst.  Vi trenger team som kan forene teoretisk utdanning med praktisk erfaring, og der vil fagskolen med sine gode forbindelser til næringen spille en viktig rolle, sier Liv Marit Strupstad. Hun ser studenter, både på entreprenør- og plante-linjen, som aktivt vil ta del i denne utviklingen, enten det skjer på egen gård eller som rådgivere:

– Jeg blir helt varm om hjertet av våre flinke og motiverte studenter.

Kurskode
FPS04N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Med dette studiet får du kompetanse om økonomi, ledelse og markedsføring, og du får testet dine egne ideer gjennom studiet. Dermed øker sjansen for at satsingen din på ny virksomhet blir levedyktig.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Publisert: 01.02.16, Kl. 15:22 / Av: Lars-Ludvig Røed