Informasjon til nye studenter

Skal du starte studier ved Fagskolen Innlandet til høsten? Har du spørsmål om skolestart og pensum? Følg med på våre nettsider.
Helsefag undervisning

Allerede i begynnelsen av august er de første studentene på plass på Fagskolen Innlandet for å ta forkurs i matematikk. 

Litt senere er både heltids- og deltidsstudenter i gang. 

Alle nye studenter vil få tilsendt informasjon om skolestart på epost, men du kan også følge med på siden For studenter for å holde deg oppdatert. Informasjon om samlinger, skolestart, boklister og annen praktisk informasjon vil bli lagt ut så snart den er klar.

Velkommen til skolestart i august!