Industrifagskolen: Den raske veien til økt kompetanse

Fagskolen Innlandet tilbyr etterutdanning av kort varighet – som kan utvides og bygges på etter eget ønske.

Ønsker du en teknisk etterutdanning som enkelt kan kombineres med jobben? Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse? Da er Industrifagskolen svaret – et tilbud som er utviklet spesielt for å øke kompetansen hos fagarbeidere i norsk industri. Korte moduler, i form av fem eller ti studiepoeng, gir deg ny innsikt og samtidig muligheten til å bygge en ny utdanning.

Regjeringen har etablert et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Industridelen av programmet ble i mai 2019 lansert som «Industrifagskolen», og denne er nå godt i gang. Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet. Det betyr at utdanningen er gratis. Mange bedrifter trenger slike kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til full fagskoleutdanning, og du bygger altså kunnskap og ferdigheter samtidig som du ivaretar din jobb i produksjonen.

Undervisningen er nettbasert, og de fysiske samlingene skjer på fagskolen. Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang, og Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

Moduler

Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi. Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon. Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. 

Fagskolen Innlandet tilbyr følgende kurs:

Forkurs til industriell digitalisering

 • Kommunikasjon med IKT
 • Styringsteknikk
 • Mekanikk med praktisk regning

Industriell intelligens (10 stp)

 • Pneumatiske styringer med simulering
 • Styring av motordrifter
 • Sensorer og aktuatorer
 • Programmering av PLS
 • Reguleringsteknikk med PLS
 • Datakommunikasjon i industrien
 • Dokumentasjon av industrielle styringer

Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp)

 • DAK - 3D modellering og konstruksjon
 • DAP - Tilvirkningsteknologier
 • Produktutvikling
 • Kvalitet, standarder og kontroll
 • Industrielle robotsystemer
 • Produksjonslogistikk
 • Autonomi i produksjon

Tingenes internett og stordata (10 stp)

 • Grunnleggende IKT
 • Databaser
 • Datanettverk
 • Tingenes internett
 • Skybasert lagring og tjenester
 • Statistikk
 • Datafangst og analyse

Opptakskrav

 • Fagbrev/svennebrev.
 • Realkompetanse kan vurderes.
 • Forkurs anbefales.

Søknad: Se søknadsskjema for informasjon om hvordan du søker og hvor søknaden skal sendes.
Søknadsfrist: 12. desember 2021.
Spørsmål: Ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00 dersom du har spørsmål om søknad og opptak.