Her er den nye studiekatalogen!

Lyst til å lære mer om elektrofag, rusomsorg og psykisk helse, sauehold og naturbaserte råvarer? Eller hva med datateknikk, logistikk eller bygg og anlegg?

Studiekatalogen for de seks offentlige fagskolene på Østlandet er innholdsrik lesning. Og særlig interessant bør den være for alle med yrkesfaglig utdanning, med fagbrev eller med jobberfaring som kan kvalifisere til opptak. Fagskolestudenter er attraktiv arbeidskraft, utdanningen er gratis og den nye katalogen viser at mulighetene er mange for dem som vil øke sin kompetanse.

Den 80 sider store katalogen har fire hovedkapitler: Tekniske fag, helse- og oppvekstfag, landbruksfag og andre fag. Innenfor hvert av disse fagområdene finnes det en rekke studietilbud. Nettbaserte studier, ofte kombinert med samlinger, blir stadig mer populære, de gjør det enklere å kombinere jobb og utdanning.

Studiene i katalogen begynner høsten 2017. Søknadsfristen er 15. april, den er felles for alle skolene. Etter denne datoen kan det søkes om restplasser - da direkte til den enkelte skole. 

Katalogen finnes både i papirutgave og elektronisk. Papirkatalogen er utstyrt med fargemarkører for enkel orientering. Ta direkte kontakt oss for å få tilsendt ditt eksemplar i posten.  

På skjerm kan katalogen leses her:

https://issuu.com/millimeterpress/docs/fagskolene_2017_issuu

Informasjon om Fagskolen Innlandets utdanningstilbud høsten 2017 finner du også på våre nettsider under menypunktet Studier.

Publisert: 17.02.17, Kl. 11:31 / Av: Haavard