Helsefagstudenter med suksessprosjekt

Studentprosjekt på demensavdeling gir gode resultater. Beboerne får mer overskudd og ansatte får bedre tid til miljørettede tiltak og personsentrert omsorg.

Hjelpepleierne Elisabeth Sakrisson, Anita Tangen og Gabrielle Fromm tar videreutdanning innen demens og alderspsykiatri ved Fagskolen Innlandet på Trysil videregående skole. Nå er de i gang med sin praksisperiode på egen arbeidsplass: demensavdelingen Borgtun ved Trysil sykehjem.

I praksisperioden gjennomfører studentene et prosjekt som innebærer ny måltidsrytme. Nå får beboerne smoothie kl 6-8, frokost kl 9-10, lunsj kl 12.30-13.30, middag kl 16-17 og kveldsmat kl 20-21.

– Den nye måltidsrytmen blir godt mottatt av både beboere og ansatte, melder avdelingsleder Ida Nymoen.

– Måltidsrytmen ble innført i uke 4. Vi har et tverrfaglig og godt samarbeid med studentene, institusjonskjøkkenet, avdelingen og ledelsen. Effekten vi ser allerede, er at vi har fått frigjort mer tid til miljørettede tiltak og personsentrert omsorg. 

Nymoen håper den nye måltidsrytmen kan videreføres også etter at prosjektperioden er ferdig i uke 11. 

Miljørettede tiltak 

Miljørettede tiltak betyr ifølge avdelingslederen fritidsaktiviteter som er tilpasset den enkelte beboers interesser, lyst og funksjonsnivå. Det kan være å gå tur, male, synge, stelle blomster, være i sansehagen eller spille kort.

Nymoen forklarer begrepet personsentrert omsorg som et verdigrunnlag og en omsorgsfilosofi:

- Vi legger stor vekt på de grunnleggende behovene vi mennesker har for trøst, identitet, tilknytning, beskjeftigelse og inklusjon. Fem behov som kan oppsummeres i behovet for kjærlighet. Personsentrert omsorg handler om å se på personer med demens som personer med følelser, rettigheter, ønsker og en livshistorie som preger dem. Personsentrert omsorg forutsetter og utvikles gjennom empati. Empati er å sette seg selv i den andres posisjon og kjenne igjen følelsen situasjonen skaper i personen.

En følge av den nye måltidsrytmen er at beboerne får mer overskudd, og de ansatte når lettere fram med miljørettede tiltak og personsentrert omsorg.

Kurskode
FHH50D
Deltid

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Publisert: 03.02.17, Kl. 11:22 / Av: Haavard