God jul fra Fagskolen Innlandet!

Fagskolen Innlandet takker studenter, samarbeidspartnere og ansatte for samarbeidet i 2019 og ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
Fagskolen Innlandet
Lærlingene Herman Amundsen Strandvik (til venstre) og Sindre Nordhagen Baarlund (til høyre) ønsker god jul sammen med rektor Gard Tekrø Rolid.

2019 har vært et godt år for Fagskolen Innlandet. Skolen fortsetter å vokse, og har nå flere studenter enn noen gang. Ved tellingen 1. oktober hadde Fagskolen Innlandet 1245 studenter og er landets største offentlige fagskole i antall studenter.

I løpet av 2019 har skolen feiret sine femti første år med en jubileumsbok. Nytt av året er samarbeidet om Raufoss-modellen og Industrifagskolen. Studenter fra Fagskolen Innlandet engasjerer seg på nasjonalt nivå for fagskolestudentenes rettigheter og skolen får gode tilbakemeldinger på Studiebarometeret

Rektor Gard Tekrø Rolid takker for samarbeidet i 2019, og ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

- Jeg vil gjerne takke alle ansatte for mye godt arbeid gjennom året, sier Tekrø Rolid.

- En stor takk også til våre studenter og samarbeidspartnere!

Fagskoleutdanning er sannsynligvis noe av det smarteste du kan ta, understreker rektor.

- Alle barometre som sier noe om arbeidslivets behov peker mot fag- og yrkesopplæring. Med en fagskoleutdanning på toppen blir våre studenter umåtelig attraktive i arbeidsmarkedet, sier Tekrø Rolid:

Etter en vel fortjent juleferie starter undervisningen opp igjen 6. januar.

-  Fra 2020 er vi en del av den nye fylkeskommunen Innlandet og vi ser fram til å bli en del av en del av en enda sterkere organisasjon, avslutter Tekrø Rolid.