Fagskolen Innlandet satser på modulutdanninger!

Fagskolen Innlandet satser på utvikling av en rekke modulutdannelser innen teknologi- og logistikkfagene. Her finner du en oversikt over hvilke modulutdanninger vi tilbyr.
Bilde
Læringsfabrikken 2020

MODULER: En modul er en ny type kort utdanning som skal øke kompetansen hos norske fagarbeidere i en rekke bransjer. Utdanningen tar vanligvis åtte uker. Foto: Tom Kolstad

Teknologifag: Manufacturing 4.0

Teknologifag: Industriell produksjon i praksis

 • Hydraulikk | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 15.10.2022 | Oppstart: Uke 42, 2022
 • Tegningslære | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 16.12.2022 | Oppstart: Uke 2, 2023
 • Elektro  | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 10.02.2023 | Oppstart: Uke 11, 2023
 • Transmisjoner | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 05.05.2023 | Oppstart: Uke 23, 2023
 • Maskinering | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 10.09.2023 | Oppstart: Uke 45, 2023
 • Vedlikehold | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 09.01.2024 | Oppstart: Uke 5, 2024?

Teknologifag: Industrifagskolen (Industriell digitalisert automasjon)

 • Forkurs | Studiepoeng: 0 | Søknadsfrist: 15.01.2023 | Oppstart: Uke 5, 2023
 • Fleksibel digitalisert produksjon | Studiepoeng: 10 | Søknadsfrist: 24.02.2023 | Oppstart: Uke 11, 2023
 • Industriell intelligens | Studiepoeng: 10 | Søknadsfrist: 07.08.2023 | Oppstart: Uke 34, 2023
 • Tingens internett og stordata | Studiepoeng: 10 | Søknadsfrist: 06.11.2023 | Oppstart: Uke 47, 2023

Logistikkfag: Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Logistikkfag: Transport-, terminal- og lagerlogistikk (Transportmodulene)

Logistikkfag: Logistikk i helseforetak

 • Grunnleggende logistikk i helseforetak | Studiepoeng: 5
 • Logistikk for forsyningsmedarbeideren | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 27.03.2023 | Oppstart: Uke 16, 2023
 • Bærekraftig logistikk i helseforetak | Studiepoeng: 5 | Søknadsfrist: 04.08.2023 | Oppstart: Uke 33, 2023

Teknologifag: Industri 5.0

 • Beskrivelse av moduler med søknadsfrist og oppstart kommer