Der studenter møter teknologi i verdensklasse

Katapult-senteret på Raufoss er teknologiens Tinder: Et spennende møte mellom verdensledende industrielle miljøer og lærelystne fagskole-studenter.
Bilde
Jan Ketil Fallang (til venstre) og Jonas Weggesrud er studenter på linjen Mekanisk automatisering og får bruke Katapult-senteret og dets utstyr som klasserom. Robotarmen de lærer å styre, koster nærmere en halv million kroner.
Jan Ketil Fallang (til venstre) og Jonas Weggesrud er studenter på linjen Mekanisk automatisering og får bruke Katapult-senteret og dets utstyr som klasserom. Robotarmen de lærer å styre, koster nærmere en halv million kroner.

– Vår visjon er klar: Vi skal være Norges mest framtidsrettede fagskole. Da må vi undervise i «best practice» – og da er det aller beste for oss å samarbeide med verdensledende bedrifter. Som jo er akkurat her.

Roy Jakobsen ser fornøyd rundt seg i Katapult-senteret på Raufoss. Han er avdelingsleder for industriell teknologi og logistikk på Fagskolen Innlandet, og rundt ham sitter engasjerte studenter som jobber med dagens oppgaver. Klasserommet er flyttet fra fagskolen noen kilometer nærmere Gjøvik, det er Katapult-senteret som nå gjelder for studielinjene Mekanisk automatisering og Maskinteknisk drift.

Sentral rolle

Og Katapult-senteret på Raufoss er verdt noen utropstegn. Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), som er det korrekte navnet, er ett av fem sentre som er tildelt en sentral rolle i utviklingen av norsk industri. Som et «spleiselag» mellom ledende bedrifter og myndighetene (ved Næringsdepartementet og statsforetaket Siva) skal Katapult-sentrene stimulere vekst og nyskaping på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. De to første sentrene ble utpekt i oktober 2017, det ene var Raufoss. 

VR-teknologi
Tilgangen til avansert teknisk utstyr er stor for studentene på Katapult-senteret. Her testes VR-teknologi.

Med teknologiparken der 3000 ansatte har sitt daglige arbeid, var Raufoss et naturlig valg. Flere av bedriftene her – som Nammo, Benteler, Kongsberg Automotive etc. - er altså i tetsjiktet internasjonalt, og de ønsket sterkt å bidra i et nytt senter. Et senter som med testutstyr og rikelig tilgang på kompetanse skal gjøre veien kortere fra idé til marked. 

Tester løsninger

– Vårt utstyr og teknologi er tilgjengelig for alle Norges bedrifter, alt fra de store til de mellomstore og små. Her kan de teste sine løsninger og finne ut hvor gode de er. Vi har bl.a. syv «mini-fabrikker», LEAN-lab og en 1000 tonns metallpresse som kan brukes. Vi kan også benytte maskiner som står i ulike bedrifter. Dessuten spiller vi en regional rolle ved å forsyne industrien med viktig og ønsket kompetanse, sier Emma Østerbø, daglig leder ved MTNC. Hun konstaterer fornøyd at «det er utrolig mange aktiviteter her», det handler om forskningsprosjekter, undervisning, kurs, kompetanseheving m.m. Og i 2020 handler det om Industri 4.0; om digitalisering og samhandling.

– Katapult er en smeltedigel. Her er lærere, studenter, industrifolk, et mangfold, sier MTNC-lederen. 

En fresemaskin lager verktøykomponenter til bilindustrien
I Katapult-senteret er veien kort til avanserte maskiner i bedriftene i Teknologiparken. Her viser lærer Jan Erik Vold (til høyre) studentene Jan Ketil Fallang (lengst til venstre) og Jonas Weggesrud hvordan en fresemaskin lager verktøykomponenter til bilindustrien.

Åpent og tilgjengelig

– Her har vi tilgang til det meste, sier 22-åringen Jonas Weggesrud, student ved linjen Mekanisk automatisering. At klasserommet er flyttet fra selve fagskolen til Katapult, setter han stor pris på.

– Her er det åpent, vi ser maskinene, vi får delta i fysiske utprøvninger, vi ser ting i praksis. Et fint opplegg. Ting endrer seg fort nå, vi må følge med, sier Jonas. Medstudent Jan Ketil Fallang nikker enig: 

– Vi lærer veldig mye her. Og vi får være med på å bygge dette videre, senteret vil fortsatt utvikle seg, sier 26-åringen som har permisjon fra jobben som produksjonstekniker på Brandbu. 

Jan Ketil Fallang (26)
Jan Ketil Fallang (26) har permisjon fra jobben som produksjonstekniker mens han studerer på Fagskolen Innlandet og Katapult-senteret.

Industrifagskolen 

De to er heltidsstudenter, klassen teller 15 hoder. Men studier på heltid er ingen betingelse for å kunne nyte godt av læring på Katapult.  En nyskapning som har fått navnet Industrifagskolen, tilbyr korte, spissede utdanninger – i form av moduler. Hver av dem gir 10 studiepoeng, varighet er fra en til tre måneder. Hvis studenten ønsker flere moduler, er det bare å fortsette. I fremtiden vil det også være mulig å bygge modul på modul fram til en full fagskoleutdanning. Uansett er systemet  både enkelt og billig: Bedriften gir arbeidstakeren fri – mens Staten betaler. 

– Vi lager en spisset «skreddersøm» for bedriftene. Det skal være lett for ansatte i bedriftene å ta en modul her, sier Roy Jakobsen. Avdelingslederen snakker varmt også om «Raufoss-modellen»: Et ekstra nært samarbeid mellom lokal industri og fagskolen. Studentene rekker knapt å ta på seg jakka på veien fra jobb til studiestedet – som er Katapult-senteret. Både den faste jobben og studiestedet befinner seg altså i Raufoss industripark. En utdanning basert på bedriftenes ønsker, med undervisning to dager i uken.

Roy Jakobsen og Emma Østerbø
Et svært nyttig samarbeid mellom fagskole, bedrifter og Katapult, sier Roy Jakobsen, avdelingsleder på Fagskolen Innlandet, og Emma Østerbø, daglig leder på Katapult-senteret MTNC.

For hele landet

– Mange som er her i dag, kommer fra lokale bedrifter. Men vi vil ha studenter fra hele landet hit, både på kortere eller lengre studier. Teknologien her på Katapult-senteret er internasjonal og på øverste hylle. Altså en ypperlig karrièrevei, sier MTNC-leder Emma Østerbø.