Alumni-treff på Fagskolen Innlandet

Gamle og nye studenter møttes til faglig inspirasjon på årets alumni-treff.
Alumni-treff Fagskolen Innlandet Sintef
Knut Sandbakken fra Sintef Raufoss Manufacturing holdt foredrag om forbedringsledelse under alumni-treffet.

Fredag 9.februar ble det arrangert Alumni-treff på Fagskolen Innlandet. Over 40 tidligere studenter var påmeldt.

Hilde Merete Støen er avdelingsleder for TIP og elektro, og en av dem som har stått i spissen for arrangementet.

- Alumni på fagskolen er et nettverk for alle tidligere studenter, sier Støen.

- Formålet med nettverket er at det skal gi påfyll og inspirasjon i hverdagen og være møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom fagskolen og samfunns -og arbeidsliv.

Foredrag

Rektor Kari Nordskogen ønsket alle hjertelig velkommen til samlingen. Hun understreket verdien av de erfaringer tidligere studenter har og så fram til årlige samlinger.

Etter velkomsthilsen ble det fire interessante og nyttige foredrag.

Seniorrådgiver Knut Sandbakken fra Sintef Raufoss Manufacturing holdt et foredrag om forbedringsledelse. Deretter snakket Atle Jensen fra Kapabl om hva digitaliseringsbølgen gjør med teknologi og folk.

Det tredje foredraget var om "Augmented Reality" ved Anja Solheim fra Sintef Raufoss Manufacturing. Dagens siste foredrag, "Fra stål til Software", ble holdt av utviklingssjef ved Øveraasen, Jan Ivar Thorsrud. 

Deltakere uttrykte stor glede over dette tiltaket, og de var veldig fornøyd med dagen. Aleksander Ringnes, tidligere student på maskinlinjen, var helt klar på at det var viktig å opprettholde et slikt nettverk. Foredragene var midt i blinken, og han gledet seg til neste års alumnidag.