Logistikk

Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Studiefagene omhandler logi­stikk, transport samt administrative fag og samhandling. 

Kurskode
FTT03/H/D/N
Heltid
Deltid
Nettbasert

Logistikkstudentene får god kontakt med både transport­bransjen spesielt og næringslivet generelt gjennom fag­seminarer, bedriftsstudier, ekskursjoner og ikke minst  hovedprosjektet i andre skoleår. Utdanningen vil gi kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i både varehandel, produksjonsbedrifter og transport­sektoren. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsing, laboratoriearbeid og prosjekt­arbeid.

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev,

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Heltid og deltid

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Nettbasert og på deltid er studietiden fire år.

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Studentene vil i stor grad jobbe i grupper, men er også tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere.