Landbruksstudier - info 2021/2022

Her publiseres informasjon til deg som er ny student på landbruk ved Fagskolen Innlandet, høsten 2021.

I menyen til høyre finner du praktisk informasjon som er relevant for deg som i august skal starte landbruksstudier ved Fagskolen Innlandet. Her finner du informasjonsskriv både for natur- og kulturbasert entreprenørskap, grovfôrbasert husdyrproduksjon og planteproduksjon og driftsledelse, samt studiekontrakten.

I velkomstbrevene for hvert studie finner du en oversikt over samlinger for 2021/2022. Pensumlitteraturen vil bli gjennomgått ved studiestart. Du finner også litt informasjon om reise og overnatting.

Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål.

E-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no

Vi ønsker deg velkommen til studiestart!