Potetskolen

Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Modulen er basert på studieplanen fra emne 2 på planteproduksjon og driftsledelse.

Utfyllende informasjon på: https://innlandet.nlr.no/potetskolen
 

Målgruppe for NLR Potetskolen

  • potetprodusenter, både nye og erfarne
  • rådgivere
  • fagarbeidere i industrien
  • studenter

Slik søker du

Opptak til våre kurs og moduler skjer ved å sende søknaden direkte til fagskolen. Last ned søknadsskjemaet som ligger i menyen til høyre.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang som gir kompetanse som er likeverdig med det ordinære opptakskravet vurdert opp mot Vg3-nivå

Gjennomføring av studiet

Fagskolstudiet er samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres seks fysiske samlinger og to digitale. Samlingene består av ekskursjoner, bedriftsbesøk og forelesninger fra Norsk Landbruksrådgiving sine rådgivere og aktører tilknyttet landbruksnæringen. Samlingssted vil være i Innlandet, men variere etter tema. I tillegg skal studentene ha observasjonspraksis hos næringsaktører, eksempelvis Graminor, Norgro, NIBIO, Strand med flere, i løpet av studiet.

På NLR Potetskolen gjennomgås temaene:

  • Jordas bruksegenskaper, plantenes næringsopptak og klima
  • Dyrkingsteknikk, sorter og produktkvalitet i potet
  • Skadegjørere i potet og aktuelle tiltak
  • Høsteutstyr, høsteteknikk, lager og lagerstyring
  • Produksjonsøkonomi, marked og bedriftsledelse i potetproduksjon