Potetskolen

Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Modulen er basert på studieplanen fra emne 2 på planteproduksjon og driftsledelse.

Utfyllende informasjon på: https://innlandet.nlr.no/potetskolen
 

Målgruppe for NLR Potetskolen

 • potetprodusenter, både nye og erfarne
 • rådgivere
 • fagarbeidere i industrien
 • studenter

Slik søker du

Opptak til våre kurs og moduler skjer ved å sende søknaden direkte til fagskolen. Last ned søknadsskjemaet som ligger i menyen til høyre.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet.
 2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Gjennomføring av studiet

Fagskolstudiet er samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres seks fysiske samlinger og to digitale. Samlingene består av ekskursjoner, bedriftsbesøk og forelesninger fra Norsk Landbruksrådgiving sine rådgivere og aktører tilknyttet landbruksnæringen. Samlingssted vil være i Innlandet, men variere etter tema. I tillegg skal studentene ha observasjonspraksis hos næringsaktører, eksempelvis Graminor, Norgro, NIBIO, Strand med flere, i løpet av studiet.

På NLR Potetskolen gjennomgås temaene:

 • Jordas bruksegenskaper, plantenes næringsopptak og klima
 • Dyrkingsteknikk, sorter og produktkvalitet i potet
 • Skadegjørere i potet og aktuelle tiltak
 • Høsteutstyr, høsteteknikk, lager og lagerstyring
 • Produksjonsøkonomi, marked og bedriftsledelse i potetproduksjon
 

Pris
Semesteravgift på kr. 2 000,- per halvår.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sted: Nettbasert med samlinger, Innlandet
Lengde: Ettårig (seks fysiske samlinger, to digitale)
Omfang: Tilsvarer 22 studiepoeng 
Kostnad: 2.000,- per halvår.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oppstart: 25. november
Søknadsskjema: Klikk for å laste ned søknadsskjemaet 
Søknadsfrist: 9. november
Spørsmål: Kontakt Hilde Langeland, mobil 92244939 eller Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -