Kurs i prosjektledelse

Kurset skal gi studentene kunnskap om metodikk for styring, organisasjon, endring og ledelse av prosjekter innenfor egen bransje.

Kursinnhold

 • Prosjektbegrepet og prosjektadministrasjon
 • Initiering av prosjekter
 • Planlegging, oppfølging og avslutning
 • Organisering
 • Ledelse, samarbeid og kommunikasjon
 • Kreativitet og kreativ problemløsning
 • Informasjonsvirksomhet
 • Risikostyring
 • Databasert prosjektstyringsverktøy (skolen benytter MS-Project)
 • Dokumentasjon og prosjektarkiv

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene kunnskap om metodikk for styring, organisasjon, endring og ledelse av prosjekter innenfor egen bransje. Studentene skal kunne initiere, planlegge, endre og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon. De skal også kunne bidra til utvikling i en etablert organisasjon eller prosjektorganisasjon – med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/prosjektdeltakere.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1 (GK) og VG2 (VK1).

Gjennomføring

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset har en varighet på 90 timer, fordelt på 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 18.

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 5 uker
Omfang: Tilsvarer 5 studiepoeng 
Kostnad: Ingen kostnad
Oppstart: Tid for oppstart kommer seinere 
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093

Informasjon om oppstart av kurs vil bli publisert her i løpet av mars 2022.