Kurs i ledelse av verdikjeder

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrøms­analyser og andre Lean-metoder.

Innhold

  • Logistikkstyring i verdikjeden
  • Innkjøpsprosessen, strategisk og taktisk.
  • IKT i verdikjeden - Bruk av ERP system (logistikk og strategi)
  • Lean-fokus på verdistrømsanalyse

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført kurs ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer og utvikler verdikjeder basert på verdistrømsanalyser og andre Lean-metoder.

De skal også ha kunnskap om hvordan man strategisk kan bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn. De skal kjenne til hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdikjeden effektivt og hvordan man kan jobbe strukturert og effektivt med et logistikkprosjekt. Studentene skal også ha kunnskap om økonomistyring gjennom hele logistikkjeden. Studentene skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdikjeder, identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak. De skal også kunne planlegge, kalkulere og gjennomføre et logistikkprosjekt alene eller som deltaker/leder i et team.

Arbeidet skal utføres etter kunders behov og myndigheters krav, og studentene skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre som har bakgrunn innen logistikk, transport og spedisjon i organisasjonen.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1 (GK) og VG2 (VK1).

Gjennomføring

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset har en varighet på 90 timer, fordelt på 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 18.

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 5 uker
Omfang: Tilsvarer 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Kontinuerlig opptak
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093

Informasjon om oppstart av kurs vil bli publisert her i løpet av mars 2022.