Kurs i Lean

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

Innhold

 • Begreper, prinsipper, metoder, verktøy. Definisjoner – hva Lean er og hva det ikke er
 • Fra ressursfokus til kundeorientering og flyt i verdikjeden
 • Iverksetting av en Lean-basert driftsstrategi
 • Hvordan skape en lærende organisasjon: Kontinuerlig forbedring gjennom Lean
 • Hvordan planlegge, lede og kontrollere produksjon iht. kundekrav, kvalitet og HMS
 • Implementering av Lean: Casestudier, presentasjoner og evt. bedriftsbesøk
 • Strategi og ledelse
 • Refleksjonsoppgaver, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver
 • Rapportering og rapportskriving

Læringsutbytte

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Kurset skal gi studenten en forståelse av hva Lean er og hvordan det kan bidra til å utvikle en bedrift eller organisasjon. Studentene får en generell innføring i begreper, virkemidler og strategier som kan benyttes i organisasjonsutvikling. Spesifikke eksempler vil vise hvordan Lean er eller kan bli implementert i ulike bedrifte

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Gjennomføring

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset har en varighet på 90 timer, fordelt på 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 18.

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 6 uker
Omfang: Tilsvarer 5 studiepoeng 
Kostnad: Ingen kostnad
Oppstart: Tid for oppstart kommer seinere 
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093