Kurs i LEAN

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset er nettbasert og omfatter 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 19.

Skaff deg nye kunnskaper, studiepoeng og økt kompetanse NÅ!

Kursinnhold

  • Begreper, prinsipper, metoder, verktøy. Definisjoner – hva Lean er og hva det ikke er
  • Fra ressursfokus til kundeorientering og flyt i verdikjeden
  • Iverksetting av en Lean-basert driftsstrategi
  • Hvordan skape en lærende organisasjon: Kontinuerlig forbedring gjennom Lean
  • Hvordan planlegge, lede og kontrollere produksjon iht. kundekrav, kvalitet og HMS
  • Implementering av Lean: Casestudier, presentasjoner og evt. bedriftsbesøk
  • Strategi og ledelse
  • Refleksjonsoppgaver, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver
  • Rapportering og rapportskriving

Læringsutbytte

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Kurset skal gi studenten en forståelse av hva Lean er og hvordan det kan bidra til å utvikle en bedrift eller organisasjon. Studentene får en generell innføring i begreper, virkemidler og strategier som kan benyttes i organisasjonsutvikling. Spesifikke eksempler vil vise hvordan Lean er eller kan bli implementert i ulike bedrifter.

Opptakskrav

Du må ha fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev

eller

ha minst fem år relevant praksis uten fagbrev – og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Studiepoeng

Fullført kurs gir fem studiepoeng. Hvis studenten ønsker ytterligere kurs/studier, vil studiepoengene kunne telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.