Kurs i industriøkonomi

Kurset skal gi studentene kunnskap om sentrale økonomibegreper som brukes i industribedrifter, hvordan bedriften følger opp og planlegger sin virksomhet ut ifra økonomiske forhold og hvordan kostnader oppstår.

Kursinnhold

 • Industribedriftens økonomiske styringssystemer
 • Hva er et regnskap og hvordan brukes det?
 • Hva er det budsjett og hvordan brukes det?
 • Kostnadsteori
 • Hvilke kostnader har industribedriften og hvordan påvirkes de av bedriftens aktivitet?
 • Divisjonskalkulasjon
 • Tilleggskalkulasjon
 • Selvkostmetoden og bidragsmetoden
 • ABC-kalkyle

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene kunnskap om sentrale økonomibegreper som brukes i industribedrifter, hvordan bedriften følger opp og planlegger sin virksomhet ut ifra økonomiske forhold og hvordan kostnader oppstår. Studentene skal også lære å lese bedriftens regnskaper, identifisere kostnader og se sammenhengen med bedriftens produksjon. Studentene skal selv utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler. Målet er å forstå kostnadsbildet i en produksjonsavdeling, og studentene skal jobbe med kostnadsreduksjoner. Kurset skal også utvikle forståelse for hvordan industribedriften priser sine produkter og tjenester, og studentene skal bidra til å få dette mest mulig riktig i egen bedrift.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1 (GK) og VG2 (VK1).

Gjennomføring

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset har en varighet på 90 timer, fordelt på 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 18.

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 5 uker
Omfang: Tilsvarer 5 studiepoeng 
Kostnad: Ingen kostnad
Oppstart: Kontinuerlig opptak 
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093

Informasjon om oppstart av kurs vil bli publisert her i løpet av mars 2022.