Kurs i industriøkonomi

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset har en varighet på 90 timer, fordelt på 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 19.

Skaff deg nye kunnskaper, studiepoeng og økt kompetanse NÅ!

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset har en varighet på 90 timer, fordelt på 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 19.

Kursinnhold

  • Industribedriftens økonomiske styringssystemer
  •     Hva er et regnskap og hvordan brukes det?
  •     Hva er det budsjett og hvordan brukes det?
  • Kostnadsteori
  •    Hvilke kostnader har industribedriften og hvordan påvirkes de av bedriftens aktivitet?
  • Divisjonskalkulasjon
  • Tilleggskalkulasjon
  •    Selvkostmetoden og bidragsmetoden
  • ABC-kalkyle

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene kunnskap om sentrale økonomibegreper som brukes i industribedrifter, hvordan bedriften følger opp og planlegger sin virksomhet ut ifra økonomiske forhold og hvordan kostnader oppstår. Studentene skal også lære å lese bedriftens regnskaper, identifisere kostnader og se sammenhengen med bedriftens produksjon. Studentene skal selv utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler. Målet er å forstå kostnadsbildet i en produksjonsavdeling, og studentene skal jobbe med kostnadsreduksjoner. Kurset skal også utvikle forståelse for hvordan industribedriften priser sine produkter og tjenester, og studentene skal bidra til å få dette mest mulig riktig i egen bedrift.

Opptakskrav

Du må ha fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev

eller

ha minst fem år relevant praksis uten fagbrev – og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Studiepoeng

Fullført kurs gir fem studiepoeng. Hvis studenten ønsker ytterligere kurs/studier, vil studiepoengene kunne telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.