Kurs i grunnleggende industri 4.0

Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om robotteknologi, additiv manufactoring, kunstig intelligens, IoT (tingenes internett) og ­bakgrunnen for Industri 4.0.

Kursinnhold

 • Internet of things
  • Datainnhenting og utfordringer med å hente inn riktig data, repeterbarhet og sporbarhet
  • Innebygde sensorer og varsling om vedlikeholdsbehov
 • VR/AR teknologi
  • Digital tvilling, opplæring, feilsøking, optimalisering av prosess/produkt
  • Økt visualisering – bedre kommunikasjon
 • Kunstig intelligens
  •  Big data, algoritmestyring, etikk
 • Robotteknologi
  • Enkel programmering, online kurs, simuleringsprogram med digital tvilling
 • Additiv manufactoring
  • 3D printing, prototyping

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om robotteknologi, additiv manufactoring, kunstig intelligens, IoT (tingenes internett) og bakgrunnen for Industri 4.0. Studentene skal kunne redegjøre for språket som verktøy for god kommunikasjon og ha kunnskap om relevante dataverktøy som benyttes ved kommunikasjon. Studentene skal også holde presentasjoner i kursgruppen, føre logg over egne aktiviteter og skriftlig reflektere over eget læringsutbytte. 

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Studiepoeng

Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere kurs eller moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Gjennomføring

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset har en varighet på 90 timer, fordelt på 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 18.

 

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 5 uker
Omfang: Tilsvarer 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Kontinuerlig opptak
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093

Informasjon om oppstart av kurs vil bli publisert her i løpet av mars 2022.