Kurs i grunnleggende industri 4.0

Fagskolen Innlandet tilbyr kurs for permitterte og andre interesserte med ansettelsesforhold i en bedrift. Kurset er nettbasert og omfatter 60 timer undervisning og 30 timer veiledning. To digitale kursdager (på Teams) pr. uke, fra kl. 14 til 19.

Skaff deg nye kunnskaper, studiepoeng og økt kompetanse NÅ!

Kursinnhold

 • Internet of things
  • Datainnhenting og utfordringer med å hente inn riktig data, repeterbarhet og sporbarhet
  • Innebygde sensorer og varsling om vedlikeholdsbehov
 • VR/AR teknologi
  • Digital tvilling, opplæring, feilsøking, optimalisering av prosess/produkt
  • Økt visualisering – bedre kommunikasjon
 • Kunstig intelligens
  •  Big data, algoritmestyring, etikk
 • Robotteknologi
  • Enkel programmering, online kurs, simuleringsprogram med digital tvilling
 • Additiv manufactoring
  • 3D printing, prototyping

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om robotteknologi, additiv manufactoring, kunstig intelligens, IoT (tingenes internett) og bakgrunnen for Industri 4.0. Studentene skal kunne redegjøre for språket som verktøy for god kommunikasjon og ha kunnskap om relevante dataverktøy som benyttes ved kommunikasjon. Studentene skal også holde presentasjoner i kursgruppen, føre logg over egne aktiviteter og skriftlig reflektere over eget læringsutbytte.   

Opptakskrav

Du må ha fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev

eller

ha minst fem år relevant praksis uten fagbrev – og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Studiepoeng

Fullført kurs gir fem studiepoeng. Hvis studenten ønsker ytterligere kurs/studier, vil studiepoengene kunne telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.