Kurs og arrangementer ved Fagskolen Innlandet

Fagskolen kan kjøre mange kurs med deler av allerede eksisterende utdanninger – mange av dem kan gjennomføres heldigitalt. Her finner du en oversikt over vårt kurstilbud og andre hendelser på fagskolen som kan være av interesse.

Kurs i grunnleggende industri 4.0

Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om robotteknologi, additiv manufactoring, kunstig intelligens, IoT (tingenes internett) og ­bakgrunnen for Industri 4.0.

Kurs i industriøkonomi

Kurset skal gi studentene kunnskap om sentrale økonomibegreper som brukes i industribedrifter, hvordan bedriften følger opp og planlegger sin virksomhet ut ifra økonomiske forhold og hvordan kostnader oppstår.

Kurs i Lean

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

Kurs i Lean

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

Kurs i ledelse av verdikjeder

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrøms­analyser og andre Lean-metoder.

Kurs i prosjektledelse

Kurset skal gi studentene kunnskap om metodikk for styring, organisasjon, endring og ledelse av prosjekter innenfor egen bransje.

Potetskolen

Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Modulen er basert på studieplanen fra emne 2 på planteproduksjon og driftsledelse.