Kompetansehevingsprogram for handel og service i Gjøvik

Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Byen vår Gjøvik et skreddersydd kompetanseprogram for handels- og servicenæringen bestående av tre moduler; digital kommunikasjon og markedsføring, økonomi og ledelse, samt logistikk. Programmet er for alle ansatte i service- og detaljhandelen i Gjøvik som er organisert inn under CC Gjøvik eller Gjøvik Handel- og Næringsforening, og skal bidra til å sikre konkurransekraften i denne viktige delen av næringslivet. 
Bilde
Kompetansehevingsprogram

Alle modulene er spesielt tilpasset bransjens fremtidige behov og passer for alle uavhengig av funksjon, stilling og nåværende kompetansenivå.

Om kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og med god veiledning. Ved å integrere undervisning og arbeid med oppgaver med den konkrete jobbsituasjon, får både deltaker og arbeidsgiver nytte av kompetanseprogrammet fra første samling. 
Programmet gir totalt 15 studiepoeng for alle tre modulene, og skal gi deltakerne:

  • Forståelse for viktige drivere innenfor digital markedsføring
  • Økt kompetanse om digitale handels- og salgskanaler 
  • Økt kompetanse om grunnleggende butikkdrift, økonomi, ledelse og logistikk 
  • Økt kompetanse om digitale og sømløse logistikkløsninger 
  • Økt IT-kompetanse 

Hver modul har en varighet på 10-12 uker, med én samling per uke (4 timer per samling).

Oppstart modul 1 er onsdag 12. januar 2022 kl. 16.00 – 20.00. Planlagt oppstart for modul 2 er 30. mars 2022, og planlagt oppstart for modul 3 er 17. august 2022. 

Prosjektet er en del Innlandet Fylkeskommunes ordning for kompetanseheving, hvor formålet er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse.