Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Kurskode
FTB03H/N
Heltid
Nettbasert

 

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som gjør deg stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energivurdering av klimaanlegg.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg:

  • rørleggerfaget
  • ventilasjonsfaget
  • automasjonsfaget
  • kuldemontørfaget

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3), fem grunnlagsemner (4–8) og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Energi og miljø i bygg 
5. Byggesaken – for tekniske installasjoner 
6. VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse 
7. Elektro og automatisering med faglig ledelse 
8. Lokal tilpassing/VVS-spesialisering med faglig ledelse 
9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til ledende stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.

 

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere. 

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Men vi tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.