Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Kompetanse om inneklima og om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger blir stadig mer ettertraktet. Velger du å studere KEM, vil du ha gode arbeidsmuligheter i byggebransjen. 

Kurskode
FTB03H/N
Heltid
Nettbasert

 

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisa­sjoner for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeids­markedet. Undervisningen vil variere mellom tradisjonell klasse­romsundervisning, ekskursjoner, gjeste­lærere, gruppe- og prosjektarbeid. Med denne utdanningen er du godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg, dessuten som prosjekt­leder og arbeidsleder innen disse områdene. Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Heltid eller deltid

På heltid er studietiden to år. På deltid er studietiden fire år.

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere. 

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Men vi tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.