Helsetjenester – råd og hjelp

Fagskolen Innlandet har en egen helserådgiver. Skolen samarbeider med NTNU Gjøvik, og våre studenter er derfor medlemmer i studentsamskipnaden SiT.

Helserådgiver

Helserådgiver

Ann Sofie Rekslen er fagskolens helserådgiver og samtalepartner for studenter som vil snakke om ulike personlige forhold som rus, samliv, seksualitet og sorg. Hun veileder også til evt. andre helsetilbud, og hun kan ta seg av akutt førstehjelp. Helserådgiveren har taushetsplikt.

Kontaktinfo:

Ann Sofie Rekslen
Telefon: 61 14 54 05
E-post: radgiver@fagskolen-innlandet.no

Helserådgiveren kan også kontaktes direkte på e-post.

Studentsamskipnaden

Fagskolen Innlandet samarbeider med NTNU Gjøvik, og våre studenter er derfor medlemmer i studentsamskipnaden SiT.

SiT har et omfattende velferds- og helsetilbud, sjekk emneknappene Psykolog, Mestringskurs, Seksuell helse, Støtte til tannhelse på studentsamskipnadens nettsider.

Psykolog

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med en nøytral person. Sit Psykososial helsetjeneste tilbyr kortvarig og lavterskel samtalebehandling ved lettere psykiske plager.  

Les mer om psykologitjenesten her.

Mestringskurs

Livet som student kan være overveldende. Av og til kan følelsen av å ikke mestre ta overhånd. Sit Psykososial helsetjeneste tilbyr veiledning i hvordan du kan takle alt fra tidsplanlegging til depresjoner.

Les mer om mestringskurs her.

Seksuell helse

Lurer du på noe rundt din seksuelle helse kan du snakk med en helsesykepleierene Sit helsestasjon. 

Les mer om seksuell helse her.

Støtte til tannhelse

Sit har ulike tilbud knyttet til tannhelse. 

Les mer om tannhelsetilbudene her.