Helsestudier ved studiested Hamar - info 2020

Her publiseres informasjon til deg som er ny student innen helsefag ved Fagskolen Innlandet høsten 2020.

I menyen til høyre finner du praktisk informasjon som er relevant for deg som i august skal starte studier innen helsefag ved Fagskolen Innlandet. Her finner du et informasjonsskriv, studiekontrakten, og parkeringsinformasjon. Du finner også informasjon om krav til bærbar pc, i tillegg til  informasjon om kurs i Office-programmene. I boklistene kan du se hvilke bøker som står på pensumlisten. Du finner også en veiledning til hvordan du skal ta i bruk skoleportalen og Canvas, samt informasjon om politiattest.

Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål.

E-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no

Vi ønsker deg velkommen til studiestart!