Generelle opptakskrav

For å studere på en fagskole må du dekke opptakskravene. De fleste fagskolestudier krever at du enten har fag-/svennebrev eller treårig yrkefaglig opplæring som er relevant for studiet du skal søke på.
Bilde
AdobeStock illustrasjonbilde

Husk søknadsfristen: Søknader om opptak til høyere yrkesfaglige utdanninger skjer hovedsakelig gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskrav tekniske fag

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

  Eller:
   
 2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Sjekk de aktuelle studiene for oversikt over godkjente fagbrev/svennebrev.

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere og flere utdanninger og kurs må det søkes om opptak direkte til skolen. 

Opptakskrav helsefag

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

  Eller:
   
 2. Praksis innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Sjekk de aktuelle studiene for oversikt over godkjente fagbrev/svennebrev.

Siden 2020 var første året du kan søke fagskolestudier gjennom Samordna opptak, finnes det ingen tidligere poenggrenser. Det kan likevel være konkurranse til studiene hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser.

Lurer du om det har vært konkurranse om studieplassene til fagskolestudiet du skal søke, kan du kontakte oss.

Hvis du ikke har bestått fag- eller svenneprøve innen søknadsfristen, kan du søke om betinget opptak til fagskole.

Hvis du har sen oppmelding til fag- eller svenneprøve, må du laste opp en kopi av lærerkontrakten din i søknaden. Hvis du allerede er oppmeldt til fag- eller svenneprøve, kan du laste opp en bekreftelse fra fagopplæringen på oppmeldingen.

Les mer på Samordna opptak

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke på et fagskolestudie i Norge? 

Alle som søker opptak til fagskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk med godkjent dokumentasjon.

Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk som er godkjent for opptak. Hvis fagskoleutdanningen tilbys på et fremmedspråk, trenger du ikke å dokumentere kunnskaper i norsk.

Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene trenger ikke dokumentere kunnskaper i norsk.