FDV-ingeniør

Dette studiet bygger på gjennomført og bestått FDV-tekniker, og er en to-årig påbygning som gir deg kompetanse til å ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.
Kurskode
FTB08N
Nettbasert

Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV-
utdanning går over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen FDV-tekniker. Tar du denne påbygningen, blir du fagskoleingeniør FDVU og kvalifisert til mer ledende stillinger.

Dette påbyggingsstudiet har et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning og kvalifiserer deg til å lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Opptakskrav

Fullført og bestått FDV-tekniker ved Fagskolen Innlandet. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er tilsvarer ettårs heltids studium, 60 fagskolepoeng, som sammen med FDV-tekniker gir 120 fagskolepoeng. Studiet er nett- og samlingsbasert, og tar to år. 

 

Emner i andre trinn:

  • Ledelse, økonomi og markedsføring 
  • Kommunikasjon, teknisk engelsk 
  • Profesjonell eiendomsforvaltning 
  • Byggesaken 
  • Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Som FDV-ingeniør (fire år nettstudium, 120 fagskolepoeng) kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

 

 

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere.