Elkraft

Utdanningen skal lære studentene å ta ansvar for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg, herunder teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, dessuten kunnskap om styringer i elektriske installasjoner.  Studiet gir også en oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Kurskode
FTE53H/N
Heltid
Nettbasert


Studentene får grunnlag for å prosjektere, være faglig leder for utførelse samt å være ansvarlig for sluttkontroll og dokumentasjon av elektriske installasjoner. I tillegg skal de være kompetente til å vurdere risiko knyttet til utførelse, drift og vedlikehold av slike installasjoner. Opplæringen innebærer å foreta relevante beregninger og vurderinger for at anlegget skal være sikkert og egnet til sin forutsatte bruk. Studentene lærer også å sette opp kalkyler og anleggsbudsjett. Fordypningen tar for seg strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. 

Elkraftstudiet inneholder disse emnene: 

 • Realfaglige redskap 
 • Yrkesrettet Kommunikasjon 
 • Ledelse, økonomi, markedsføring 
 • Elektriske systemer 
 • Elektroniske systemer 
 • Inst. system og automatiserte anlegg 
 • Energiproduksjon, -distribusjon og -forbruk 
 • Ekom 
 • Hovedprosjekt 

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

eller

 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Heltid og deltid

Utdanningen kan tas på heltid, da er studietiden to år. Utdanningen tilbys også som nettbasert på deltid. Sjekk den enkelte skole for studielengde/vilkår.

Fagskolen Innlandet tilbyr kvalifiserende utdanning i Ekom som en forsøksordning i sitt studietilbud for Elkraft. 

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere.

I tillegg til studieemnene som er beskrevet over har Fagskolen Innlandet også undervisning i emnet

 • Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse 

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Men vi tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.