Elkraft

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Kurskode
FTE53H/N
Heltid
Nettbasert


Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 
1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag, som f.eks automatiker, tavlemontør, vikler, elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, tavlemontør eller togelektriker.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3), to grunnlagsemner (4 og 5), fire fordypningsemner (6-9) og et hovedprosjekt. 

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer
6. Installasjonssystemer og automatiserte anlegg m/faglig ledelse  
7. Elektrisk kraftproduksjon og -distribusjon m/faglig ledelse  
8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
9. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) m/faglig ledelse
10. Hovedprosjekt 

Emne 9, ekom, er en forsøksordning utviklet i samarbeid mellom fire fagskoler og NELFO og tilbys av Fagskolen Innlandet, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen i Vestfold. Dette innebærer at studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, har rett til å søke autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

Fagskolen Innlandet tilbyr kvalifiserende utdanning i Ekom som en forsøksordning i sitt studietilbud for Elkraft. 

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere.

I tillegg til studieemnene som er beskrevet over har Fagskolen Innlandet også undervisning i emnet

  • Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse 

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Men vi tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.