Drift og sikkerhet

Studiet tar for seg installasjon, drift og vedlikehold av dataløsninger som brukes i små og mellomstore bedrifter. Studentene vil lære å planlegge, budsjettere og gjennomføre installasjon og konfigurasjon av servere, arbeidsstasjoner og nettverksutstyr. De vil også lære om ITIL og informasjonssikkerhet. 

Kurskode
FTD02H
Heltid

 

Undervisningen er rettet mot teknisk drift og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer. Sentralt står drift av små og mellomstore datanettverk – såkalte lokale nettverk – og drift av forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger som innebærer kommunikasjon over store, gjerne globale, nettverk. Studiet gir også studentene et godt generelt grunnlag innen IKT. I løpet av studiet lærer man å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Studenten gis kunnskap om drift av forretningskritiske datasystemer, fjerndrifting og informasjonssikkerhet.

Studentene kan velge mellom heltidsstudier (Fagskolen Innlandet) og et nettbasert deltidsstudium (Fagskolen Tinius Olsen). Som nettbasert er den 2-årige utdanningen fordelt over 4 år og gjennomføres som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Hver av de fire samlingene pr. år tilsvarer en full arbeidsuke. Mellom samlingene er det undervisning to kvelder pr. uke på en konferanseplattform.

Opptakskrav
Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag - tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Jobbmuligheter

Datateknikkutdanningen vil sette deg i kontakt med det lokale næringsliv gjennom prosjektarbeid og gjesteforelesere. Denne kontakten vil være viktig for deg med hensyn til jobb etter utdanningen.

Gjennomføringsmodell

Utdanningen er på heltid og varer i to år.