Bygg

Utdanningen kvalifiserer til jobber i bl.a. byggeledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt utifra behovet for mellomledere innen byggenæringen.

Kurskode
FTB01H/N
Heltid
Nettbasert
 
Behovet for økt kompetanse innen byggenæringen er stor. Det skjer en rivende utvikling i bransjen,  og det er et stort behov for fagskoleingeniører til å utføre de praktiske ingeniørjobbene.
 
Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet.
 
Studiet vil gi det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev.

Heltid eller deltid

Studiet på heltid varer to år. Studiet tilbys også som deltid/nettbasert med studietid opptil fire år.

Yrkesrelatert høyere utdanning

Fagskolene gir deg yrkesrettet høyere utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I de bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere. 

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Men vi tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.