Bygningsvern

Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt: Vern, bygningsfysikk, tradisjonelle materialer og bygningskonstruksjoner. Kunnskaper på disse feltene er stadig mer etterspurt, og studiet er svært relevant for tømrer-, murer- og trevare- og bygginnrednings­faget.

Kurskode
FTB05D/N
Deltid

Studiet omfatter bl.a. bygningshistorie og stilretninger, vurdering av skader og dokumentasjon, materialkunnskap, verne­filosofi, lover og forskrifter, klima- og miljøfaktorer i tillegg til metoder og teknikker for rehabiliteringsarbeid.

Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver. 

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev, eller
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiesteder

Fagskolen Innlandet på Gjøvik, Bygningsvernsenteret på Røros og Vest-Telemark Museum.

Deltid

Studiet er basert på deltid og varer ett år. Det er 11 helgesamlinger fordelt på studiestedenes forskjellige fagmiljøer og 16 kveldsundervisningsøkter via nett der man kan følge undervisningen hjemmefra.

Hjelp til studenter med lese-og skriveproblemer/problemer i matematikk

Skolen har et eget opplegg for studenter som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging.
Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca. 30 timer til dem som trenger det mest.

Utdanningen er på deltid med en varighet på ett år.