Bygg og treteknikk

Utdanningen har store likhetstrekk med fordypningen bygg, men har spesialisering rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Studiet kvalifiserer til jobber i bygge­ledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Kurskode
FTB10H/N
Heltid
Nettbasert

 

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt utifra behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Studiet vil gi det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev.

Heltid 

Studiet på heltid varer to år. 

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev

 eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Hjelp til studenter med lese-og skriveproblemer/problemer i matematikk

Skolen har et eget opplegg for studenter som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og utifra resultat på testingen vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging.
Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til dem som trenger det. 

Arbeidsformer

Undervisningen hos oss tar utgangspunkt i at du skal gå inn i en lederjobb. Det vil si at prosjektarbeid er en viktig arbeidsform. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Som student hos oss vil du i stor grad jobbe i grupper, men du vil også få tradisjonell klasseromsundervisning. 

Skolene samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og vi benytter deres kompetanse i form av gjesteforelesere. 

Gjennomføringsmodell

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. Men vi tilbyr også deltids-og nettbaserte studier, da med en studietid på fire år.