Brukerstøtte

Fagskolen Innlandet har et eget feilmeldingssystem for IT-relaterte problemer.

Fagskolen Innlandet ber om at alle henvendelser om IT-hjelp eller hjelp fra vaktmestere sendes på e-post.

Dette gjør oss i stand til å løse problemene i riktig rekkefølge, og på mest mulig effektiv måte for studenter og ansatte.

IT-hjelp

Har du problemer med Fronter, trådløst nettverk, pålogging, antivirus, Office 365, Skoleportalen eller liknende?

Send en epost til helpdesk@fagskolen-innlandet.no

Vaktmestertjenester

Trenger du hjelp til bestillinger, driftsrelaterte utfordringer som varme, ventilasjon, renhold, utstyr, montering, adgangskort eller liknende?

Send en e-post til

rune.amundsen@fagskolen-innlandet.no

eller

tor.frydenlund@fagskolen-innlandet.no