Bokliste Rehabilitering høst 2023

All pensumlitteratur vil være tilgjengelig for kjøp i studentsamskipnadens bokhandel som ligger på skoleområdet.

Med forbehold om endringer.

Emne 1:

Kommunikasjon i relasjoner

Kommunikasjon i relasjoner – personorientering, samhandling, etikk (3. utg.). Gyldendal akademisk
Eide, H. og Eide, T. (2017). 
ISBN: 9788205500563
Heftet utgave: Kr. 759,-
Digital utgave: Kr. 399,- / 365 dager

Fag og etikk

Helsefagskolen – Etikk og kommunikasjon for fagskoleutdanningene​​​​​​​, Cappelen Damm Akademisk *
Grasaas, Kari Krüger Sjursen, Marit Stordalen, Jørn
ISBN: 9788202616625
Heftet utgave: Kr. 509,-

Psykologi

Psykologi og psykiske lidelser(5. utg.), Gyldendal akademisk *
Håkonsen, Kjell Magne
Digital bok / 2021 / Norsk
ISBN: 9788205528536
Heftet utgave: Kr. 839,-
Digital utgave: Kr. 350,- / 180 dager
Digital utgave: Kr. 438,- / 355 dager

 

Emne 2, 3, 4, 5 og 6:

Det handler om verdighet og deltakelse

Det handler om verdighet og deltakelseverdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid, Gyldendal akademisk
Bredland, Ebba Langum Linge, Oddrun Anita Vik, Kjersti
Heftet / 2011 / Bokmål
ISBN: 9788205396432
Heftet utgave: Kr. 629,-
Digital utgave:  262,- / 180 dager
Digital utgave:  328,- / 365 dager

Oppgaveskriving

Metode og oppgaveskrivingGyldendal akademisk
Dalland, Olav
7. utgave
Digital bok / 2021 / Norsk
ISBN: 9788205543096
Kr. 237,-/ 180 dager
Kr. 297,-/ 365 dager

Aktiv omsorg

Aktiv omsorg - samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel, Fagbokforlaget
Disch, Per Gunnar Lorentzen, Gro Midtsundstad, Anders
Heftet / 2017 / Bokmål
ISBN: 9788245018790
Heftet utgave: 429,-

Heklsefremming

Helsefremming i kommunehelsetjenesten, Cappelen Damm Akademisk
Haugan, Gørill Rannestad, Toril
Heftet / 2014 / Bokmål
ISBN: 9788202436582
Heftet utgave: 619,-

Ansvarforlikeverd

Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering, Gyldendal akademisk
Lingås, Lars Gunnar
Heftet / 2013 / Bokmål
ISBN: 9788205398849
Heftet utgave: 389,-

Om rehabilitering

Om rehabilitering, helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset, Kommuneforlaget
Normann, Trine Sandvin, Johans Tveit Thommesen, Hanne
Heftet / 2013 / Bokmål
ISBN: 9788244621649
Heftet utgave: 398,-

sykepleie og rehabilitering

Sykepleie og rehabilitering, Gyldendal akademisk
Romsland, Grace Inga
Digital bok / 2021 / Norsk
ISBN: 9788205528970
Digtal utgave: 200,- / 180 dager
Digtal utgave: 25,- / 365 dager

 (re)habilitering

(Re)habilitering - terapi, tilrettelegging, verdsetting. Fagbokforlaget.
Solvang, Per Koren
Heftet / 2019 / Bokmål
ISBN: 9788245023725
Heftet utgave: 419,-

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering, Gyldendal akademisk
Tuntland, Hanne Ness, Nils Erik
Heftet / 2014 / Bokmål
ISBN: 9788205458864
Heftet utgave: 589,-
Digtal utgave: 492,- 

Veiledning

Veiledning - mer enn ord, Fagbokforlaget
Tveiten, Sidsel
Heftet / 2019 / Bokmål
ISBN: 9788245028515
Heftet utgave: 529,-

Tilleggslitteratur:

Almås Hallbjørg, Randi Grønseth og Dag-Gunnar Stubberud (2016) Klinisk sykepleie 1 og Klinisk sykepleie 2

Andersen, Erling S. og Schwenche, Eva (4. utgave 2014), Prosjektarbeid en veiledning for studenter  

Brinchmann, Berit Støre (2016): Etikk i sykepleien. Gyldendal akademisk

Fjerstad, Elin (2010) Frisk og kronisk syk – et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom  

Tuntland, Hanne (2011/2012) Grunnbok i ADL for sykepleiere.