Bokliste Økonomi og ledelse, nettbasert med samlinger

Under finner du boklisten for utdanningen i Økonomi og ledelse, nettbasert med samlinger. All pensumlitteratur vil være tilgjengelig for kjøp i studentsamskipnadens bokhandel som ligger på skoleområdet.

Bokliste for 1. års studenter

Ledelse

Organisasjon og ledelse

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelsestrukturer, HR, politikk og symboler, Gyldendal
Bolman, Lee G. Deal, Terrence E.
Heftet / 2018 / Bokmål
ISBN: 9788205507678

Økonomi

Finansregnskap

Finansregnskapgrunnleggende teori og bokføring, Fagbokforlaget
Havstein, Bjørgunn Moen, Tove-Gunn
Heftet / 2010 / Bokmål
ISBN: 9788245009712

Bedriftsøkonomi

Innføring i bedriftsøkonomi, Fagbokforlaget
Sending, Aage
Heftet / 2014 / Bokmål
ISBN: 9788245016284

Økonomi illustrator, Learning by doing
Kirkeberg
ISBN: 978-82-450-3207-9

Markedsføring

 Markedsføringsledelse

Markedsføringsledelse – LØM, Fagbokforlaget
Holan, Mette
Heftet / 2019 / Bokmål
ISBN: 9788245032079

Digital Markedsføring

Digital markedsføring og kommunikasjon, Cappelen Damm
Furu, Nina
Heftet / 2021 / Bokmål
ISBN: 9788202700317
Kr. 395,-

Forretningsplan og innovasjon

Forretningsplanen, en kort innføring i innhold og bruk, eget forlag
Ola Onsrud

Kommunikasjon

Prosjektarbeid en veiledning for studenter

Prosjektarbeid – en veiledning for studenterFagbokforlaget
Andersen og Schwencke
ISBN: 9788245033731
Publisert: 2020 
Utgave: 5. utgave

Logistikk

Logistikk, ledlese og marked

Logistikk, ledelse og marked, Fagbokforlaget
Banken, Kjell Aarland, Rolf
Heftet / 2003 / Bokmål
ISBN: 9788276748055

Aktuell tilleggslitteratur

Logistikk kort og godt

Logistikk – kort og godt, Universitetsforlaget
Bø, Eirill
Heftet / 2016 / Bokmål
ISBN: 9788215024424

Dette er leanløsningen på effektivitetsparadoksetRheologica Publ.
Modig, Niklas Åhlström, Pär
Heftet / 2013 / Bokmål
ISBN: 9789198039313

Annen info

Det kan bli lagt opp noe mer stoff som obligatorisk litteratur eller som tilleggslitteratur. Det meste av litteraturen brukes i hele studiet (begge skoleår). Studentene må disponere bærbar datamaskin. All pensumlitteratur vil være tilgjengelig i studentsamskipnadens bokhandel som ligger på skoleområdet.