Bokliste Industriell teknologiledelse, deltid

Her finner du boklisten for utdanningen i Industriell teknologiledelse, deltid. All pensumlitteratur vil være tilgjengelig for kjøp i studentsamskipnadens bokhandel som ligger på skoleområdet.

Bolkiste for 2. års studenter:

Realfag

Matematikk for Fagskolen

Matematikk for fagskolen, Fagbokforlaget
Ekern, Guldahl, Holst
ISBN: 9788245034196
Publisert: 2020
Utgave: 3. utgave

Fysikk for fagskolen

Fysikk for fagskolen, NKI
Ekern, Gyldahl
ISBN: 9788256269518
Publisert: 2009 
Utgave: 1. utgave

Ledelse, økonomi, markedsføring - LØM 

Markedsføringsledelse

Markedsføringsledelse – LØM, Fagbokforlaget
Holan, Mette
Heftet / 2019 / Bokmål
ISBN: 9788245032079

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelseFagbokforlaget
Holan, Mette Høiseth, Per
ISBN: 9788245032086
Publisert: 2019 
Utgave: 3. utgave

Økonomistyring

ØkonomistyringFagbokforlaget
Holan, Mette Høiseth, Per
ISBN: 9788245032093
Publisert: 2019 
Utgave: 3. utgave

Økonomi illustrator, Learning by doing
Kirkeberg
ISBN: 978-82-450-3207-9
Kr. 300,- 

Innføring i Lean, logistikk og SCM

Lean - ledelse for

Leanledelse for lærende organisasjoner, Gyldendal akademisk
Wig, Bjarne Berg
Heftet / 2014 / Bokmål
ISBN: 9788205471603

Forsyningskjeder

Forsyningskjeder og logistikk, Fagbokforlaget
Jahre, Marianne Bø, Eirill Grønland, Stein Erik
Heftet / 2017 / Bokmål
ISBN: 9788245020120

Innføring i elektroteknikk- elektroteknikk

Elektroteknikk

Elektroteknikkteknisk fagskole elektrolinje, Gyldendal yrkesopplæring
Auli, Ove
Heftet / 2000 / Bokmål
ISBN: 9788205274716

Prosjekt og kvalitetsledelse/prosjektledelse

Prosjektarbeid utviklings- og endringskompetanse

Prosjektarbeidutviklings- og endringskompetanseGyldendal akademisk
Westhagen, Harald Faafeng, Ole Hoff, Kjell Gunnar
Heftet 
ISBN: 9788205383616
Publisert: 2008, 6. utgave 

 

Bokliste for 4. års studenter: 

Logistikk med faglig ledelse

Forsyningskjeder

Forsyningskjeder og logistikk, Fagbokforlaget
Jahre, Marianne Bø, Eirill Grønland, Stein Erik
Heftet / 2017 / Bokmål
ISBN: 9788245020120

Innføring i elektroteknikk- elektroteknikk

Lokal tilpassing: Produksjonslogistikk

Produskjonslogistikk

Produksjonslogistikk 4.0, Fagbokforlaget
Strandhagen, Jan Ola Romsdal, Anita Strandhagen, Jo Wessel
Heftet / 2021 / Bokmål
ISBN: 9788245035988

Lokal tilpassing: Leanfilosofi og verktøy

Lean Ledelse for lærende organisasjoner

Faglig kalkulasjon

Industriell økonomi, kostnadsestimering og kalkulasjon for industriell produksjons. 

Hovedprosjekt/norsk