Bokliste Bygg og Anlegg for 1. årsstudentene

Boklisten for utdanningene innen Bygg og Anlegg. All pensumlitteratur vil være tilgjengelig for kjøp i studentsamskipnadens bokhandel som ligger på skoleområdet.

Realfag

Matematikk for Fagskolen

Matematikk for fagskolen, Fagbokforlaget
Ekern, Guldahl, Holst
Kr. 677,-
ISBN: 9788245034196
Publisert: 2020
Utgave: 3. utgave

Fysikk for fagskolen

Fysikk for fagskolen, NKI
Ekern, Gyldahl
Kr. 545,-
ISBN: 9788256269518
Publisert: 2009 
Utgave: 1. utgave

Formler

Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Gyldendal
Haugan og Aaumot
ISBN: 9788205565302
Kr. 99,-   

Kalkulator
Casio FX-991EX classwiz 
Ca. pris: 350,-

Campus Matte VGS
(avvent anskaffelse til etter oppstart, nærmere avtale med faglærer gjøres).

Digitale verktøy 
(Gratis studentlisens)

MathType

GeoGebra

MS Excel

Aktuelle digitale sensor/måleverktøy til bruk i lab-øvelser

 

Yrkesrettet kommunikasjon

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid – en veiledning for studenterFagbokforlaget
Andersen, Erling S. Schwencke, Eva
ISBN: 9788245033731
Publisert: 2020 
Utgave: 5. utgave
Heftet: 589,-

Ledelse, økonomi, markedsføring - LØM 

Økonomistyring

ØkonomistyringFagbokforlaget
Holan, Mette Høiseth, Per
ISBN: 9788245032093
Publisert: 2019 
Utgave: 3. utgave
Kr. 571,-

Markedsføringsledelse

Markedsføringsledelse – LØM, Fagbokforlaget
Holan, Mette
Heftet / 2019 / Bokmål
Kr. 571,-
ISBN: 9788245032079

Økonomi illustrator, Learning by doing
Kirkeberg
ISBN: 978-82-450-3207-9
Kr. 300,- 

Bygg- og anleggskonstruksjoner

Sintef - Byggforsk abonnement
(Student – må ha student e-post). Dette abonnementet brukes i flere temaer\emner.

https://www.byggforsk.no/abonnement/student

Konstruksjonslære

Lærer legger ut fagstoff, bøker ikke nødvendig.

Materialteknologi

Støttelitteratur, ikke krav

Betongteknologi

Grunnleggende betongteknologi
Gjerp P., Opsahl M. & Smeplass S. (2004)   
Gratisversjon fra 1998

Materialkunnskap

Materialkunnskap – en innføring i bygningsmaterialerFagbokforlaget
Sandaker, Bjørn Normann Sandness, Solveig
Heftet / 2023 / Bokmål
ISBN: 9788245038460
Heftet utgave: Kr. 749,-

Tekniske installasjoner

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser - standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Kommuneforlaget
Heftet / 2017 / Bokmål
ISBN: 9788244622820
Heftet utgave: Kr. 343,-
Digital utgave: 249,-

Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg

Bygningsfysikk

BygningsfysikkFagbokforlaget
Espedal, Knut Jonas
Heftet / 2022 / Bokmål
ISBN: 9788245041019
Heftet utgave: Kr. 698,-

Lærer legger ut fagstoff, øvrige bøker ikke nødvendig.

Geomatikk

Geomatikkboka: Innføring i geomatikk for bygg og anlegg
Karlsen J. (2020)  
Bestilles i Byggesaken: Kr. 450,- 

GEO

Minnepinnen GeoXl
Minnepinne: Kr. 840,-

DAK og dokumentforståelse

Gretes hus 1

Grethes Hus I Revit 2022
(valgfritt om man vil kjøpe som nettkopi eller hard-copy) - https://aboadmin.no/aaEbook.aspx?ClID=GHUS&MagID=GHUS&action=0

Grets hus 2

Grethes Hus II Revit 2022
(valgfritt om man vil kjøpe som nettkopi eller hard-copy) - https://aboadmin.no/aaEbook.aspx?ClID=GHUS&MagID=GHUS&action=0

Anbefalt: En ekstern skjerm, minst 27’’, samt trådløs mus (gjerne med 5 taster)

Kontrahering, kontrakter og entrepriser

NS standarder

Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards entreprisekontrakter og kontrakter med forbruker
Tryti H.A. (2021)
https://tryti.no/bestilling-av-bok  eller https://www.byggesaken.no/bestill

Søknadsprosedyrer

Støttelitteratur, ikke krav:
Byggesaksboka
Karlsen J. (....)

Kvalitetsstyring og HMS

kvalitetetsstyring

Kvalitetsstyring og HMS i bygg og anlegg, Fagbokforlaget
Thune, Torill Evy
Heftet / 2020 / Bokmål
ISBN: 9788245034271
Heftet utgave: Kr. 680,-

Torill Evy Thune (2020) - Kvalitetsstyring og HMS i bygg og anlegg